+40 723 334 689
interactprojects.org@gmail.com

Donează pentru promovarea și dezvoltarea activităților culturale ale asociației Interact Projects (Proiecte Interactive).

Pentru persoane juridice (potrivit art. 8 din Legea nr. 32/1994 si Legii nr. 571/2003 Cod Fiscal actualizat, privind sponsorizarea, persoanele fizice sau juridice române care efectuează sponsorizări beneficiează de reducerea bazei impozabile cu echivalentul sponsorizării, în condiţiile legii). Pentru a susține programul nostru educativ şi cultural, alegeţi să direcţionaţi 20% din impozitul pe profit către Interact Projects. Acest sprijin nu reprezintă o cheltuială suplimentară pentru compania dumneavoastră, deoarece sponsorizarea este deductibilă din impozitul pe profit datorat statului român, dacă se încadrează în limitele legii, pe baza unui contract de sponsorizare.

Pentru persoane fizice (conform prevederilor Codului Fiscal, art. 84, alin. 2, orice contribuabil, persoană fizică, poate direcţiona 3,5% din impozitul pe venit către o entitate nonprofit).

Vă mulțumim pentru sprijin!

Donațiile pot fi făcute prin transfer bancar în contul:

Asociatia Interact Projects (Proiecte Interactive)
CIF: 30858660
Adresa: Bd. Camil Ressu 49, sect.3, Bucuresti
IBAN: RO41BTRL04701205660739xx
Banca Transilvania

Ne puteți sprijini, de asemenea, cu declarația 230 privind redirecționarea a 3,5% din impozitul anual datorat pentru venitul din salarii, activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinței bunurilor. Va rugăm să completați această declarație și să o depuneți la biroul ANAF de care aparțineți.

Vă mulțumim!